Bestuur

Het bestuur bestaat uit min 5  bestuursleden en wordt verkozen door de algemene vergadering voor 3 jaar. Maandelijks wordt er vergaderd.

Hans Verhaeghe : voorzitter
Collin Lagrou : ondervoorzitter / penningmeester
Katrien Verhaeghe : secretaris / contact Cycod
Roeland Trooster : PR / sponsoring
Charlotte Dekien : organisatie evenementen / link jeugd
Thierry Maene : organisatie zeilevenementen / contact WWSV
Barbara Ostyn : organisatie kite- en surfevenementen
Gil Soenen : organisatie evenementen / link jeugd
Peter Sobry : verantwoordelijke materiaal / contact bar